сургалтын багц үйл ажиллагааны нүүрс бутлах үйлдвэрийн